Funderingsproblemen? Geen reden tot (directe) paniek.

Funderingsproblematiek. Niet alleen in Groningen is dit aan de orde. Een laag waterpeil, als gevolg van bijvoorbeeld een droge zomer, zorgt ervoor dat de bodem zakt. Dat dit de bodem is waar uw fundering op is gemaakt, kan daarom reden zijn tot zorg

Risico

Zowel woningen die op houten funderingspalen zijn gebouwd, als woningen op klei- en veengrond lopen risico. Paalrot door drooggevallen palen of bacteriële palenpest zijn in het eerste geval de grootste boosdoener. Voor woningen op veen- of kleigrond geldt dat door inklinking – bodemdaling door droogte – funderingsproblemen kunnen ontstaan. Problemen met de fundering zijn voor veel woningbezitters terecht een grote zorg. De veiligheid van de woning komt in het gedrang, maar het kan ook een negatieve invloed hebben op de waarde van de woning. Reden temeer om funderingsproblemen aan te pakken.

Herkennen van funderingsproblemen

Scheuren in de muur

Funderingsproblemen zijn eenvoudig te herkennen aan:

  • Klemmende deuren en ramen
  • Een hoogteverschil tussen de woning en de stoep of tuin
  • Scheve vloeren en muren
  • Funderingsproblemen aanpakken

Funderingsproblemen zijn in de regel goed aan te pakken. Tenzij u zelf bovenmatig handig bent en verstand hebt van funderingen, is het raadzaam een expert in te schakelen. Zij kunnen dan bijvoorbeeld de paalkoppen afzagen en vervangen voor beton. Of nieuwe funderingspalen plaatsen, waar vervolgens een betonlaag overheen wordt gestort. Het is zelfs mogelijk een nieuwe fundering vanuit de muur te drukken. Hierbij wordt beton via sleuven in de muur via buizen naar beneden geperst. Die buizen nemen dan vervolgens de draagkracht over. Het grote voordeel van deze methode is dat de vloer op de begane grond intact blijft. Er kunnen ook nieuwe funderingspalen rondom de woning worden geplaatst, die vervolgens door middel van betonbalken met elkaar worden verbonden. Welke oplossing voor uw woning de beste is, zal door de expert met u worden overlegd.

Problemen met de fundering zijn vervelend, maar niet direct reden tot paniek. Pak het wel direct aan om erger te voorkomen waardoor de veiligheid van u en uw gezin mogelijk in het gedrang komt. Weet u niet zeker of u te maken hebt met funderingsproblemen, laat dan eerst een funderingsonderzoek uitvoeren.

Bron: Makelmail