Beheer

Besturen van Vereniging van Eigenaren (V.v.E.)
Wanneer u een appartement koopt staat u er vaak niet bij stil, dat u behalve met het onderhoud van uw appartement, ook met allerlei andere zaken rekening moet houden zoals het onderhoud van het appartementencomplex.

Een Vereniging van Eigenaren, de naam zegt het al, is een collectief met een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het gehele complex. De V.v.E. is namelijk "eigenaar" van het gehele appartementencomplex.

Met de koop van uw appartement, wordt u behalve eigenaar van het appartementsrecht, automatisch ook eigenaar van een deel van het gebouw waartoe het appartement behoort. Daartoe behoren ook alle in het gebouw aangebrachte gemeenschappelijke voorzieningen zoals het trappenhuis, lift, hemelwaterafvoer, riolering enz. enz.

Met de koop van een appartement wordt u behalve eigenaar ook automatisch lid van de V.v.E. De V.v.E. regelt, via haar reglement of de notariële splitsingsakte, alle gemeenschappelijke verantwoordelijkheden tussen de eigenaren onderling en de zaken rond het beheer van het gebouw.

Vaak wordt er niet stil gestaan bij de verplichtingen van een V.v.E., en dat kan het woongenot verstoren. Daarom wordt er vaak een externe beheerder aangetrokken om alle taken en verplichtingen samen met het bestuur/bewonerscommissie van de V.v.E. uit te voeren. De taken van de bestuurder/beheerder op een rij:

 • Uitschrijven en notuleren van vergaderingen.
 • Het uitvoeren van de door de ledenvergadering genomen besluiten.
 • Het beheren van de financiën, samenstellen van de financiële stukken.
 • Het opstellen van een onderhoudsplanning en een jaarlijkse begroting.
 • Incasseren van de periodieke bijdragen.
 • Het aangaan van verzekeringen.
 • Het beoordelen van offertes van werkzaamheden.
 • Het begeleiden en inplannen van onderhoudswerkzaamheden.
 • Eindcontrole op werkzaamheden.
 • Het laten verhelpen van storingen met daarbij een klachtenoverzicht per appartement.
 • Enz.

Onze onafhankelijkheid is voor de eigenaren een waarborg van goed bestuur en wij hebben altijd het belang van de leden/bewoners voor ogen. Wij bieden de V.v.E. de mogelijkheid om het volledige beheer van uw Vereniging uit te besteden. U stelt ons dan aan als (mede-) bestuurder/Beheerder van de vereniging.

Laat ons u en uw vereniging overtuigen van onze werkwijze.

Maak nu een afspraak!