Woningbezitter wil wel verduurzamen maar ziet financiering als struikelblok

Ruim de helft van de Nederlandse huiseigenaren vindt het verduurzamen van een woning een taak voor henzelf. Het ontbreekt hen echter aan kennis over de financieringsmogelijkheden hiervoor. Veel woningbezitters zijn mede daardoor terughoudend om over te gaan tot het verduurzamen van hun huis. Dat blijkt uit onderzoek van De Hypotheker onder ruim 1.000 huiseigenaren.

Het onderzoek (in beeld gebracht via een Infographic) toont aan dat ruim zes op de tien woningeigenaren het verduurzamen van hun eigen woning belangrijk vindt. Als men zich gaat oriënteren op een nieuwe woning zal twee derde dan ook letten op de (potentiële) duurzaamheid van een huis. Het gebrek aan juiste informatie en kennis over financieringsmogelijkheden blijkt echter een struikelblok. Daarbij wordt door bijna de helft van de woningbezitters het ontbreken van financiële middelen genoemd als obstakel voor verduurzaming.

Diverse oplossingen

“Veel signalen wijzen erop dat de lasten van de energietransitie bij de consument worden gelegd”, zegt Twan Cats, commercieel directeur van De Hypotheker in een persbericht. “Momenteel worden er al best veel oplossingen aangeboden om bestaande woningen te verduurzamen. Zo is er bijvoorbeeld de Energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds en de Duurzaamheidslening die vanuit diverse gemeenten wordt aangeboden.”

Milieu en eigenbelang

Dat Nederlandse woningeigenaren het milieu belangrijk vinden, blijkt wel uit het feit dat ruim driekwart het (zeer) belangrijk noemt om verantwoord om te gaan met het milieu. Duurzaamheid ten aanzien van woningen noemt zes op de tien (zeer) belangrijk. Dit wordt vaker genoemd dan het kiezen van ‘groene’ leveranciers of duurzame voeding. Bijna negen op de tien woningbezitters vinden het belangrijk dat de kosten voor het verduurzamen van de woning op termijn worden terugverdiend. Voor de helft van de huizenbezitters weegt het eigen voordeel van verduurzaming net zo zwaar als de milieuvoordelen ervan en voor een derde weegt dit eigen voordeel zwaarder.

Nog veel werk te verrichten

Een meerderheid van de huiseigenaren geeft aan dat hun woning al is voorzien van duurzame voorzieningen of dat ze van plan zijn dit te doen. Het verbeteren van de isolatie, het vervangen van de cv-ketel en beglazing zijn het meest populair. Wil de energietransitie echter kans van slagen hebben, dan moet er volgens De Hypotheker nog veel werk worden verricht. Cats: “Er ligt een belangrijke taak bij de overheid, geldverstrekkers en adviseurs om de woningbezitter te informeren over de mogelijkheden om het verduurzamen van hun huis te realiseren.”

Bron: De Hypotheker